Palvelumme

Lue lisää, miten voimme auttaa kasvuyrityksesi arjessa

Interim People Lead
HR -auditoinnit
Growth HRaaS
Mindful Leader (2024)


Kasvuorganisaation HR-auditointi (suppea & laaja)

Haluatko varmistaa, että kasvuyrityksesi on hoitanut kaikki lakisääteiset asiat mallikkaasti henkilöstömäärän kasvaessa tai kartoittaa lisäksi henkilöstöjohtamisesi nykytilan ja muodostaa tavoitteet entistä houkuttelevamman työpaikan rakentamiselle? 

 • Suppea audit: Konsulttimme käy läpi yrityksesi HR-käytänteet ja olemassa olevan dokumentit ja tekee näin toimenpidesuositukset lakisääteisten velvollisuuksien osalta. Auditin jälkeen saat tiedon siitä, mitkä asiat ovat yrityksessäsi jo hoidettu ja mitkä asiat vaativat vielä kehittämistä.
 • Laaja audit: Laajassa auditissa konsulttimme selvittää lakisääteisten asioiden lisäksi myös yrityksesi henkilöstöjohtamisen nykytilan käyden läpi aikaisempia henkilöstökyselyitä, exit-haastatteluita, KPI:ta sekä haastattelemalla johtoa/avainhenkilöitä kokonaiskuvan muodostamiseksi ja liiketoiminnan tarpeiden ymmärtämiseksi. Analyysin pohjalta yrityksesi saa toimenpidesuositukset liiketoiminnan kasvun tueksi ja entistä paremman työpaikan rakentamiselle.

Growth HRaaS palveluna voimme auttaa esimerkiksi näissä asioissa:

 • Esihenkilöiden työhaastatteluiden tuki
 • Erilaisten HR-käytänteiden luominen
 • Sparrauskumppani johtajana/esihenkilönä kehittymisessä
 • Väliaikainen tuki tuottamaan sovittuja HR-palveluita
 • Vaikeat esihenkilötilanteet (esim. miten toimia oikein koeaikapurku- tai muissa työsuhteen päättämistilanteissa, konfliktitilanteiden sparraus)
 • Työsuhdeasioiden konsultointi (erityisesti Tietotekniikan palvelualan TES, Kemianteollisuus)
 • Työsopimuksiin liittyvä tuki, työtodistuspohjat
 • Johdon ja HR:n henkilöstöviestinnän tuki ja kehittäminen
 • Lisäkäsipari henkilöstökäsikirjan kirjoittamiseen
 • Perehdytysprosessin kehittäminen
 • HR-työkalujen evaluointi ja implementointi (esim. rekrytointityökalut, pulssityökalut)
 • Junior HR-tiimiläisten mentorointi ja tuki, HR-tiimin kehittäminen ja rekrytoinnit
 • Ulkoisten kumppanien kilpailutus ja valinta
 • Feedback- ja 1on1 -keskustelukulttuurin kehittäminen

Interim People Lead

Onko yritykselläsi väliaikainen tarve koko- tai osa-aikaiselle HR-johtajalle tai -päällikölle liiketoiminnan kasvun tueksi tai äkillisen irtisanoutumisen, perhevapaan tai pidemmän sairausloman takia? Meillä on takanamme monta yritystä ja asiakasprojektia, jossa konsulttimme on ottanut nopeasti haltuun henkilöstöjohtamisen kokonaisuuden joko kasvuyrityksen ensimmäisenä HR-johtajana tai -päällikkönä tai hypännyt paikkaamaan varsinaista HR-johtajaa irtisanoutumisen, sairausloman, demergerin tai muun väliaikaisen tarpeen johdosta.

Tyypillisesti interim HR Lead palvelu on kestoltaan 3-6 kk:tta, mutta voi asiakastarpeesta johtuen olla myös lyhyempi tai pidempi. Konsulttimme voi työskennellä sovittuina aikoina yrityksesi tiloissa sekä etänä.

Mikä ikinä tarpeesi onkaan, ota rohkeasti yhteyttä, niin jutellaan lisää! 

Growth HRaaS

Tarvitseeko yrityksesi johto, esihenkilöt tai nykyinen HR-tiimisi lisätukea HR-kehityshankkeisiin, sparrauskumppania arjen henkilöstöhaasteiden taklaamiseen, johtajana kehittymiseen tai operatiivista HR-asiantuntijaa auttamaan HR-palveluiden tuottamisessa?

Pienissä yrityksissä ja alkuvaiheen startupeissa on joukko erilaisia päivittäisiä HR-tehtäviä, jotka ovat lain ja työehtosopimusten mukaan hoidettava. Nämä tehtävät vaativat harvoin täysipäiväistä HR-asiantuntijaa tai HR Business Partneria, mutta tarve osa-aikaiselle tuelle yrityksen kasvun myötä on kuitenkin jo syntynyt. 

Kasvuorganisaatioissa - scaleupeissa - taas vaaditaan paljon kehittämistyötä ja organisaation rakentamista rekrytointi- ja perehdytysprosessista palkitsemiseen, yrityskulttuurin sekä johtamisen ja osaamisen kehittämiseen. Tarjoamme joustavasti tukea niin projekti- kuin tuntiperusteisestikin. Osa palveluista hoituu helposti etänä puhelimitse, sähköpostitse tai online-palaverin muodossa, mutta olemme myös tarvittaessa paikalla yrityksesi tiloissa sovittuina aikoina. 


Mindful Leader & Mindfulness at Work -koulutukset

Tulossa 2024. Lue blogistamme ajatuksia siitä, mitä Mindfulness voi parhaimmillaan antaa johtamiseen ja työelämään.